Hít xà trợ lực MV-008

Thông số của Hít xà trợ lực MV-008

Trọng lượng tạ (tiêu chuẩn): 80kg
Trọng lượng tạ (max): 100kg
Trọng lượng (tạ tùy chọn): 100kg
Trọng lượng thực: 282kg
Kích thước: 1287mm×1480mm×2340mm
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai, ngực, đùi
Mã: MV-008 Danh mục: