Kéo xô trước MV-004

Thông số máy kéo xô trước MV-004

Trọng lượng tạ (tiêu chuẩn): 80kg
Trọng lượng tạ (max): 130kg
Trọng lượng (tạ tùy chọn): 100kg/120kg/130kg
Trọng lượng thực: 220.68kg
Kích thước: 1530mm×1060mm×1630mm
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ xô tay
Mã: MV-004 Danh mục: