090 121 2586

Khung tập tạ XH-023

10,800,000 

Thông số của Khung tập tạ XH-023

Kích thước: 1615×1815×1310 mm

Trọng lượng: 91kg

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ vai, lưng, bụng