090 121 2586

Máy ép ngực MV-002

Thông số của Máy ép ngực MV-002

Trọng lượng tạ (tiêu chuẩn): 80kg
Trọng lượng tạ (max): 130kg
Trọng lượng (tạ tùy chọn): 80kg/100kg/120kg/130kg
Trọng lượng thực sản phẩm: 218kg
Kích thước: 1520mm×1207mm×1630mm
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ ngực
Mã: MV-002 Danh mục: ,