090 121 2586

Máy tập chân trước MV-014

Thông số của Máy tập chân trước MV-014

Trọng lượng tạ (tiêu chuẩn): 100kg

Trọng lượng tạ (max): 130kg

Trọng lượng (tạ tùy chọn): 100kg/ 120kg 130kg

Trọng lượng thực: 228kg

Kích thước: 1605mm×1150mm×1630mm

Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân