090 121 2586

Tập cơ chân MV-018

Thông số của Tập cơ chân MV-018

Trọng lượng tạ (tiêu chuẩn): 80 kg
Trọng lượng tạ (max): 130kg
Trọng lượng (tạ tùy chọn): 80kg/ 100kg/ 120kg/ 130kg
Trọng lượng thực: 206 kg
Kích thước: 1290mm×1210mm×1630mm
Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân